Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a     Ehrensvärdsgatan 15     212 13 Malmö

Välkommen till Bf Hemfrids hemsida


Bf Hemfrid u.p.a. är en ekonomisk förening som har till ändamål att förvalta fastigheten Öda 9 i Malmö stad samt att främja medlemmar-nas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastighet upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden och med tryggad besittningsrätt.


I en bostadsförening bestämmer medlemmarna vid stämman, bland annat om reno-veringar, investeringar och underhåll.

Bostadsföreningar skiljer sig något mot bostadsrättsföreningar bland annat när det gäller medlemmens ansvar och skyldigheter.

Hämta utdrag ur stadgan:  "klicka här"


Besök kvarteret Öda 9 med hjälp av Eniro karta "gatubild"     "klicka här"


Årsstämma den 3 april "klicka här"

Bostadsföreningen Hemfrid

Ehrensvärdsgatan 15

212 13 Malmö

Tfn 040-18 55 60 (tel-svar)

org.nr 746000-1584

e-post: hemfrid@gmail.com
Fastighetsskötsel:

Lars Hansson i Skåne AB


Felanmälan

e-post: larshansson.iskane@telia.com

Telefon 07:00 - 16:00 Tfn 040-49 69 55


Felanmälan akut 16:00 - 07:00

Örestads Bevakning Tfn 0706-70 61 32
Ekonomi:

SBC,

Kundtjänst Tfn 0771-722 722

Hemsida "klicka här" 


Bredband:

OwnIT

vard. 08:00-22:00  Tfn 08-525 073 00

Hemsida "klicka här"


kabel-TV:

Telenor

Tfn 020-222 222

Hemsida "klicka här"Medlemmar:

Anmäl dig för info via mail:

e-post hemfrid@gmail.com