Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a     Ehrensvärdsgatan 15     212 13 Malmö

 

Välkommen till Bf Hemfrids Årsstämma

 

 prel. den 21 maj  2015 kl. 18.00

 

i St. Pauli församligsgård

Kungsgatan

 

Motioner kan lämnas in till styrelsen fram till och med den 15 mars

 

 

Får vi be om en anmälan

Vi tänkte bjuda på förtäring, därför ber vi om en anmälan. "Klicka här"
eller ring 040-18 55 60 och gör din anmälning till telefonsvararen.

Det går naturligtvis utmärkt att lägga in en lapp på kontoret, också.

Kom ihåg att tala om andelsnummer och hur många som kommer.

 

 

Kontakta valberedningen.                

Lämna dina förslag för styrelseledmöter och andra förtroendeuppdrag till valberedeningeni god tid så att de kan presenteras i samband med kallelsen.

Nomineringen av kandidater avslutas visserligen först på stämman, men vi ser det som rimligt att så många medlemmar som möjligt skall vara informerade och engagerade i valen. "klick här"   

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Senast den 15 mars

Ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen senast den 15 mars eller den senare tidpunkt som styrelsen beslutar, behandlas vid mötet.

 

Senast den 30 juni

Ordinarie föreningsstämma hålls varje år före juni månads ut-gång.
Kallelsen, som utsändes av styrelsen, skall innehålla uppgift om de ärenden som skall före-komma på stämman.

Kallelsen skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra förenings-stämma.

Kallelse utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar i föreningen genom utdelning i brev-inkastet i med-lemmens lägenhet.

 


Handlingar 2014

 

Protokoll 2014

Protokoll extra 2013

Protokoll 2013

Protokoll 2012

Protokoll 2011