Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a      Ehrensvärdsgatan 15     212 13 Malmö

 

Bf Hemfrid´s Styrelse

 

Tfn. 040-18 55 60 (tel-svar)

e-post hemfrid@gmail.com

 

Ordförande:  Margareta Pettersson     040-18 55 66

v.Ordf:          Inge Gullander              040-93 25 40

 

Kassör          Emil Segerstein              070-971 37 66

 

Ledamot       Olof Kolte                      040-30 56 54
 
Ledamot       Anna Helal                     070-959 83 00 
 
Suppleant     Peter Andersson             073-443 44 69


Suppleant     Sabina Andrén               070-340 51 37


 

 

Internrevisorer

 

Revisor        Ulla Åkesson

 

Revisor        Roger Appelqvist

 

Suppleant    Suzanne Leth

 

Valberedningen

 

Sammankallande  

Ellinor Nilsson                                  0707-23 28 83

"e-post"           ellinor@acupunctura.se

                    

  

 

Flaggning

Hit väder du dig om du vill få flaggan hissad vid en bemärkelsedag eller så.

Inge Gullander  Tfn 040-93 25 40

Idag flaggar vi för: "klicka här"

 

Nycklar

Hit vänder du dig om du vill få lås och nycklar som ingår i vårt låssystem.

Inge Gullander  Tfn 040-93 25 40

 

 

Gårdsgruppen

Hit vänder du dig om du vill aktivt delta i gårdens utsmyckning, möbelering etc. eller om du vill bli balkonglådeträdgårdsmästare.

Maragreta Pettersson  Tfn 040-18 55 66

 

 

Källsortering

Hit vänder du dig för påsar och behållare för hantering av matavfall eller om du har en fråga angående vår sorteing.

Margareta Pettersson Tfn 040-18 55 66

 

Tvättstugevärd

Hit vänder du dig om tvättstugans utrustningar inte fungerade som väntat eller om du behöver något tips.

Olof Kolte             Tfn 040-30 56 54

 

Övernattningsrummet

Hit vänder du dig för bokning av rummet.

Kontorsvakten      Tfn 040-18 55 60

e-post hemfrid@gmail.com