Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a     Ehrensvärdsgatan 15     212 13 Malmö

Välkommen till Bf Hemfrids Årsstämma


Onsdagen den 3 april 2019 kl. 18.30


IOGT:s lokaler, Kungsgatan 16A, MalmöMotioner kan lämnas in till styrelsen fram

till och med den 15 mars 


Kontakta valberedningen.                

Lämna dina förslag för styrelseledamöter och andra förtroendeuppdrag till valberedningen i god tid så att de kan presenteras i samband med kallelsen. Nomineringen av kandidater avslutas visserligen först på stämman, men vi ser det som rimligt att så många medlemmar som möjligt skall vara informerade och engagerade i valen. "klick här"   

Senast den 15 mars

Ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen senast den 15 mars eller den senare tidpunkt

som styrelsen beslutar, behandlas vid mötet.


Senast den 30 juni

Ordinarie föreningsstämma hålls varje år före juni månads ut-gång.

Kallelsen, som utsändes av styrel-sen, skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman.

Kallelsen skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie och senast

en vecka före extra förenings-stämma.

Kallelse utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar i föreningen genom utdelning i brev-inkastet i medlemmens lägenhet.


OBS! Kallelsen delas ut i respektive fastighetsbox i portarna.Kallelse Handlingar 2019

Årsrapport 2018

Revsionsberättelse


Protokoll extra 2017

Protokoll 2017

Protokoll 2016 ej sign

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll extra 2013

Protokoll 2013

Protokoll 2012

Protokoll 2011