Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a     Ehrensvärdsgatan 15     212 13 Malmö

Bf Hemfrid´s Styrelse

Tfn. 040-18 55 60 (tel-svar)

e-post hemfrid@gmail.com

Ordförande:  Margareta Pettersson               040-18 55 60


v.Ordf:          Robert Ek                                 073-536 90 60

Kassör          Inge Gullander                         070-371 65 66

Sekreterare  Anders Enjin                            070-205 55 44

Ledamot       Margaretha Elleby Ericsson     070-717 50 91 

Suppleant     Sabrija Halimanovic                 070-818 59 41

Suppleant     Simon Estié                             070-150 78 22

Suppleant     Mattias Andersson                  073-332 82 01


Internrevisorer


Revisor        Ulla Åkesson

Revisor        Roger Appelqvist

Suppleant    Emma Kritzberg


Valberedningen

  

Mina Ezzedin                                             070-400 21 70

Carl Arvidsson                                           072-272 57 53

Idag flaggar vi för: "klicka här" 

Cyklar

Hit vänder du dig om du saknar din cykel och tror att den blivit omhändertagen vid senaste gårdsdagen.

Sabina Andrén  Tfn 070-340 51 37


Flaggning

Hit vänder du dig om du vill få flaggan hissad vid en bemärkelsedag eller så.

Inge Gullander  Tfn 040-93 25 40 (tel-svar)


Nycklar

Hit vänder du dig om du vill få lås och nycklar som ingår i vårt låssystem.

Inge Gullander  Tfn 040-93 25 40 (tel-svar)


Gårdsgruppen

Hit vänder du dig om du vill aktivt delta i gårdens utsmyckning, möbelering etc. eller om du vill bli balkonglådeträdgårdsmästare.

Maragreta Pettersson  Tfn 040-18 55 66


Källsortering

Hit vänder du dig för påsar och behållare för hantering av matavfall eller om du har en fråga angående vår sortering.

Margareta Pettersson Tfn 040-18 55 66


Tvättstugevärd

Skicka ett sms till Robert om någon maskin inte fungerar som väntat eller om du har andra frågor gällande tvättstugan.

Vid felanmälan, vänligen uppge vilken tvättstuga (exempel: tvättstuga i hus D, eller tvättstuga i trappa 16) vilken maskin (exempel TM3) och vilket problem som uppstått.

Robert Ek      Tfn 073-536 90 60


Övernattningsrummet

Hit vänder du dig för bokning av rummet.

Kontorsvakten      Tfn 040-18 55 60

e-post hemfrid@gmail.com