Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a     Ehrensvärdsgatan 15     212 13 Malmö

Bf Hemfrid´s Styrelse

Tfn. 040-18 55 60 (tel-svar)

e-post hemfrid@gmail.com

Ordförande:  Margareta Pettersson 040-18 55 60

 

v.Ordf:         Robert Ek 073-536 90 60

Kassör          Inge Gullander             070-371 65 66

Sekreterare  Anders Enjin     070-205 55 44

Ledamot       Margaretha Elleby Ericsson 070-717 50 91 

Suppleant Sabrija Halimanovic 070-818 59 41

Suppleant     Simon Estié              070-150 78 22

Suppleant Mattias Andersson 073-332 82 01

 

Internrevisorer

 

Revisor        Ulla Åkesson

Revisor        Roger Appelqvist

Suppleant    Emma Kritzberg

 

Valberedningen

  

Mina Ezzedin 070-400 21 70

Carl Arvidsson 072-272 57 53

Idag flaggar vi för: "klicka här"

Cyklar

Hit vänder du dig om du saknar din cykel och tror att den blivit omhändertagen vid senaste gårdsdagen.

Sabina Andrén Tfn 070-340 51 37

 

Flaggning

Hit vänder du dig om du vill få flaggan hissad vid en bemärkelsedag eller så.

Inge Gullander  Tfn 040-93 25 40 (tel-svar)

 

Nycklar

Hit vänder du dig om du vill få lås och nycklar som ingår i vårt låssystem.

Inge Gullander  Tfn 040-93 25 40 (tel-svar)

 

Gårdsgruppen

Hit vänder du dig om du vill aktivt delta i gårdens utsmyckning, möbelering etc. eller om du vill bli balkonglådeträdgårdsmästare.

Maragreta Pettersson  Tfn 040-18 55 66

 

Källsortering

Hit vänder du dig för påsar och behållare för hantering av matavfall eller om du har en fråga angående vår sortering.

Margareta Pettersson Tfn 040-18 55 66

 

Tvättstugevärd

Skicka ett sms till Robert om någon maskin inte fungerar som väntat eller om du har andra frågor gällande tvättstugan.

Vid felanmälan, vänligen uppge vilken tvättstuga (exempel: tvättstuga i hus D, eller tvättstuga i trappa 16) vilken maskin (exempel TM3) och vilket problem som uppstått.

Robert Ek      Tfn 073-536 90 60

 

Övernattningsrummet

Hit vänder du dig för bokning av rummet.

Kontorsvakten      Tfn 040-18 55 60

e-post hemfrid@gmail.com