Välkommen till Bf Hemfrids hemsida


Bf Hemfrid u.p.a. är en ekonomisk förening som har till ändamål att förvalta fastigheten Öda 9 i Malmö stad samt att främja medlemmar-nas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastighet upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden och med tryggad besittningsrätt.


I en bostadsförening bestämmer medlemmarna vid stämman, bland annat om renoveringar, investeringar och underhåll.

Bostadsföreningar skiljer sig något mot bostadsrättsföreningar bland annat när det gäller medlemmens ansvar och skyldigheter.


OBS! Din Hemförsäkring skall vara kompletterad med ett "bostadsrättstillägg"

Hämta utdrag ur stadgan:  "klicka här"


Besök kvarteret Öda 9 med hjälp av Eniro karta "gatubild"     "klicka här"
Bostadsföreningen Hemfrid

Ehrensvärdsgatan 15

212 13 Malmö

Tfn 040-18 55 60 (tel-svar)

org.nr 746000-1584

e-post: hemfrid@gmail.com
Fastighetsskötsel:

Lars Hansson i Skåne AB


Felanmälan

e-post: larshansson.iskane@telia.com

Telefon 07:00 - 16:00 Tfn 040-49 69 55


Felanmälan akut 16:00 - 07:00

Örestads Bevakning Tfn 0706-70 61 32
Ekonomi:

SBC,

Kundtjänst Tfn 0771-722 722

Hemsida "klicka här" 


Bredband:

OwnIT

vard. 08:00-22:00  Tfn 08-525 073 00

Hemsida "klicka här"


kabel-TV:

Telenor

Tfn 020-222 222

Hemsida "klicka här"Medlemmar:

Anmäl dig för info via mail:

e-post hemfrid@gmail.com