Byggår 1924 - 1925

Hemfrid är en bostadsförening i Rörsjöstaden i Malmö. Kvarteret, som fick Malmös första storgård, hade 164 andelar ursprungligen men består idag av endast 123.

Bf Hemfrid u.p.a. bildades den 6 juni 1925.


Fysiska personer

Endast fysiska personer kan beviljas medlemskap i föreningen. Mer än en person kan vara ägare till andelen men har då tillsammans en röst vid föreningens stämma.


Försäkring

Din hemförsäkring skall vara kompletterad med ett tillägg för "bostadsrätt", eftersom ditt ansvar för lägenheten är betydande. Bland annat svarar du själv för återställning av alla ytskikt, även fuktspärr, efter ex. vis vid en vattenskada.


Lägenhetsyta

Ytan beräknas enligt en äldre princip, därför kan mäklarens uppgift vara betydligt större. Vi kallar det "värmekvadrat-meter" (vm²) och det avser nyttig lägenhetsyta.

Modernt räknesätt är från "yttervägg till yttervägg" och kan skilja upp till ca 10%


60,22 per vm², +95: - för Bredband

(2022 61,45 per vm², +95:- för Bredband)

Månadsavgiften är fördelad efter ett andelstal som baseras på värmekvadratmeter. Se "bilaga 1" för resp. andel.

Planerad avgiftshöjning är 2% per år.

I månadsavgiften ingår: värme, vatten, vinds och källarförråd, trappstädning och Kabel-TV.

 Kostnaden för Internetanslutning (100/100Mb) 95:-/andel avseer privat bruk och betalas via månadsavin. Routern tillhör "medlemmens ansvar".


3-fas i alla lägenheter

I samband med el-renoveringen 2003 då samtliga stammar och lägenhetsinstallationer böts ut, drogs 3-fas till alla lägenheter. Många lägenheter har dock fortfarande gasspis.

Varm och kallvattenstammar blev utbytta år 2000, avlopps-stammarna byts ut efterhand. Se "Underhållsbudget".


Parkering

Vi har inget garage så det är gatuparkering som gäller. Boendeparkering finns i området vilket ger en förmånlig parkeringsavgift och undantag från 24-timmars regel.

Malmö kommun, boendeparkering "klicka här".


Trivseleldning

Det finns endast ett fåtal skorstenar i drift.

Det tillkommer respektive andel/medlem att själv ombesörja provtryckning ev. reperation samt vidare underhållet av rökgaskanaler om spis för trivseleldning installeras.


Brandlarm

Vindarna och källare är försedda med akustiskt brandlarm med larmklocka på gården.

Alla lägenheter skall ha brandlarm, dock kommer det an på andelsinnehavaren att ombesörja batteribyte och kontroll samt ev utbyte av brand/rökdetektorn vid behov.
Andelsnummer 

Andelarna (lägenheterna) i vår förening har ett nummer mellan 1 och 165. Detta nummer används vid bokning av tvättstuga eller badrum och vid all kommunikation med föreningen och fastighetsskötaren.


Lägenhetsnummer

Ett 4-siffrigt nummer som kompletterar gatuadressen.

Din gatuadress tillsammans med detta nummer (lgh), skall användas i andra sammanhang till exempel mot myndigheter, mantalsskrivning och larm. 

Skatteverket om Lägenhetsnummer "klicka här".


Objektnummer

Bf Hemfrid har nummer 2610 hos SBC, detta tillsammans med andelsnummeret och ett ordningsnummer ger ett objektnummer, som ni bör använda vid kontakt med SBC.


Exempel:

Du bor i/skall köpa andel nr 88

Adress: Döbelnsgatan 14 A lgh 1002

Objektnummer: 2610-00088-01Överlåtelse och Pantsättning

Kostnaden för överlåtelse av andel är 2.5% av basbeloppet.

Kostnaden för reg. av pantsättning är 1.0% av basbeloppet.

Dess ärenden handlägges av:

SBC, Box 4225, 203 13 MALMÖ Tfn. 040-622 67 70


Avtal och medlemsansökan skall laddas upp till SBC på:

https://maklarservice.sbc.se/


Länkar till PDF-filer:


Registreringsbevis

2005 Stadgar

"Bilaga 1 - Andelstal"
Original Stadgar

Årsredovisning och Budget

Energideklaration