"Hett" varmvatten

Vi har relativt hög temperatur ca 62° i vissa lägenhet.

Har ni separata kranar för kallt och varmt vatten skall ni vara särskilt försiktiga. Har ni engreppsblandare, eller termostatblandare för dusch, bör ni justera dessa så att max varmvatten ger ca 55° för att undvika risk för skållning


Cyklar

Cyklar skall ställas i cykelstallen och "transportcyklar" skall ställas vid "staketen" mellan trappa 15 och 16.

Cyklar som uppenbarligen inte används plockar vi undan vid vårens resp. höstens "gårdsfixardag".

Saknar du din cykel så kontakta styrelsen, är det mindre än 6 månader sedan den "försvann" finns den kanske i vårt förråd.Postfack

Namnet är viktigt.

Ni som har inneboende, blivit sambo eller hyrt ut lägenheten etc. skall meddela styrelsen, så ändrar vi namnen.

Vill du själv göra en tillfällig justering;

klipp till en lapp ca:15 mm bred, skriv de rätta namnen och peta ner lappen i plastlisten.


Reklam

Vill du få reklam i ditt postfack, tar du upp namnlisten och viker fliken över den röda markeringen.


Gratistidningar

Vill du slippa gratistidningar, kontakta då styrelsen så sätter vi upp en skylt på ditt fack.
Dörrskylt

De namnskyltar vi i föreningen använder är svarta med förgyllda bokstäver Storlek 25 x 5 cm. Priset är ca 500: -.

Leverantör är:

Frese Skyltar AB, Bariumgatan 13, 213 64 Malmö.

Tfn 040-14 32 70 e-post info@freseskyltar.se

Uppge att skylten skall användas i Bf. Hemfrid.

Observera! Skylten betalar du själv direkt till Freeses.
Porten Hus A

Porten Ehrensvärdsgatan 15, har automatiska dörröppnare, med funktionen "push and go", det vill säga när du öppnat porten en liten bit kommer dörren att fortsätta att öppna sig själv.

Var försiktig och håll mycket reda på barnen, särskilt fötterna på de små, lär dem öppna porten på ett säkert sätt. 
Dörrnyckel

Varje lägenhet har en unik nyckel, som passar till entré-, vinds och källardörrar i den del av huset du bor. Nyckeln passar också i portar och badrum.

Vill ni använda samma nyckel till lägenhetsdörren, kan man skaffa en "cylinder", kostnad ca 1000:- NOKAS, Lås-Aktuellt, Sallerupsvägen 2, 212 18 Malmö

Extra nycklar beställs genom styrelsen.


Portnyckel 150: -

Vill du ha en extra portnyckel, som även passar till badrum och entre- vinds och källardörrar i "din del" beställer du den av styrelsen.


Postfacksnyckel 350: -

Dessvärre har vi inte reservnycklar till postfacken men

vi kan byta lås och då följer det med två nycklar.

Beställ nytt lås genom styrelsen.

Förändra lägenheten

I de allra flesta fall kan du få lov att anpassa din lägenhet.

Vill du ta ner eller flytta väggar eller dörrar, ändra vatteninstallationer, slå samman lägenheter eller återkonvertera dem skall du meddela styrelsen. Sådana förändringar kräver styrelsens tillåtelse och ofta också bygglov.

Fråga styrelsen med en enkel skrivelse och skiss


Dusch och Badrum

Ansvaret för underhåll och att de är funktionsdugliga ligger på innehavaren.

Håll vägg och golvytor så torra som möjligt genom att skrapa ner vattenstänket mot brunnen. Rengör golvbrunnen minst 1 gång per kvartal.

Var uppmärksam på lösa kakelplattor och sprickor i fogarna. Siliconfogen mellan vägg och golv bör bytas ut ca. vart 5 år. Finns plastmatta på vägg och/eller golv skall man ha ett särskilt öga på svetsfogarna.

Källarförråd

I de flesta källarförråd finns avloppsledningar med rensluckor och värmeledningar med avstängningsventiler. Det är helt nödvändigt att vi kan komma åt dessa utan större dröjsmål.

Är dörren till ditt källarförråd utbytt, så att den inte längre kan öppnas genom att avlägsna gångjärnen, skall du lämna in en nyckel för låsen till styrelsen.

Sätter du upp en lapp med ditt telefonnummer på dörren blir du kontaktad innan vi tar oss in.

Ventiler och rensluckor skall vara åtkomliga. Placera inte det som du är mest rädd om i närheten av rören, ej heller direkt på källargolvet.


Tätningslist

Placera tätningslisten så att rumsluften hindras att komma in mellan rutorna, däremot skall uteluften fritt cirkulera mellan rutorna.

Bästa placeringen är; för utåtgående fönster fönster-karmens kant mot rummet och för inåtgående fönster på fönsterbågens "kant".

Inåtgående fönster har ett luftningsrör för att förbättra cirkulationen, ofta blir det igensatt och ibland övermålat. Rensa dessa med en sticka eller tjockare ståltråd.

 

Felaktigt monterad tätningslist kan orsaka kondens mellan rutorna och därmed skada på fönsterbågen.    "klicka bilden"

Skadedjur

Pälsänger kan ibland bli ett stort problem. Oftast kan man hantera det genom att tömma ur garderoben, borsta kläderna och noga dammsuga sprickorna mellan golvbräder, golvlister och dörrfoder. 

Hjälper inte upprepad städning, skall du kontakta:

Nomor Tel 0771-12 23 00 Hemsida "klicka här".

Mer om pälsängern kan du läsa här "klicka här".


Klottersanering  kund 4365

Vi har avtal med "Klottrets Fiende no1", vem som helst kan ringa och be om klottersanering.

Ring "Klottrets Fiende no1" på telefon 040-18 21 15 eller maila info@klottrets-fiende.se uppge vårt kundnummer 4365 samt var klottret sitter. Avtalet gäller fasaden utåt gatan.


Att rita på gården med krita, är naturligtvis helt ok, men inte att rita på fasaden eller "grunden". Om nu någon händelsevis gör det ändå, är det önskvärt att någon tillrättavisar och hjälper till att skölja bort det.