Välkommen till Bf Hemfrids Årsstämma


18 maj 2021 Tid 19:00

Plats: Gården på grund av rådande situation med corona


Motioner kan lämnas in till styrelsen fram

till och med den 15 mars


Kontakta valberedningen.                

Lämna dina förslag för styrelseledamöter och andra förtroendeuppdrag till valberedningen i god tid så att de kan presenteras i samband med kallelsen. Nomineringen av kandidater avslutas visserligen först på stämman, men vi ser det som rimligt att så många medlemmar som möjligt skall vara informerade och engagerade i valen. "klick här"   

Senast den 15 mars

Ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen senast den 15 mars eller den senare tidpunkt

som styrelsen beslutar, behandlas vid mötet.


Senast den 30 juni

Ordinarie föreningsstämma hålls varje år före juni månads ut-gång.

Kallelsen, som utsändes av styrel-sen, skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman.

Kallelsen skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie och senast

en vecka före extra förenings-stämma.

Kallelse utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar i föreningen genom utdelning i brev-inkastet i medlemmens lägenhet.


OBS! Kallelsen delas ut i respektive fastighetsbox i portarna.Kallelse Handlingar 2020

Årsrapport 2019


Protokoll 2020

Protokoll 2019