Bf Hemfrid´s Styrelse

Tfn. 040-18 55 60 (tel-svar)

e-post hemfrid@gmail.com

Ordförande:  Inge Gullander                          070-371 65 66


v.Ordf:          Kim M. Ghanbari                        076-014 93 30

Kassör          Mattias Andersson                    073-332 82 01

Sekreterare  Robert Ek                                  073-536 90 60

Suppleant     Simon Estié                               070-150 78 22

Suppleant     Margareta Pettersson               040-18 55 60

Suppleant     Margaretha Elleby Ericsson       070-717 50 91Internrevisorer


Revisor        Ulla Åkesson

Revisor        Roger Appelqvist

Suppleant    Emma Kritzberg
Valberedningen

  

Mats Löfstrand                                                  070-617 87 84Tvättstugor

Ring vår vaktmästare Martin 040-496955, eller gör en felanmälan, om någon maskin inte fungerar som väntat eller om det är något annat fel

  Uppge, förutom namn och andelsnummer, även vilken tvättstuga det gäller (exempel: tvättstuga i hus D, eller tvättstuga i trappa 16) och vilken maskin (exempelvis TM3) samt vilket problem som uppstått.

Cyklar

Hit vänder du dig om du saknar din cykel och tror att den blivit omhändertagen vid senaste gårdsdagen.

Kontorsvakten tfn 040-185560


Nycklar

Hit vänder du dig om du vill få lås och nycklar som ingår i vårt låssystem.

Inge Gullander  Tfn 040-93 25 40 (tel-svar)


Gårdsgruppen

Hit vänder du dig om du vill aktivt delta i gårdens utsmyckning, möbelering etc. eller om du vill bli balkonglådeträdgårdsmästare.

Maragreta Pettersson  Tfn 040-18 55 66


Flaggning

Hit vänder du dig om du vill få flaggan hissad vid en bemärkelsedag eller så.

Inge Gullander  Tfn 040-93 25 40 (tel-svar)